จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3,400 มม.ต่อปี บางปีปริมาณสูงถึง 4,000-4,500 มม. อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.2 องศาเซลเซียส เป็นจังหวัดที่มีความชื้นค่อนข้างสูง เฉลี่ย92% เนื่องจากในฤดูมรสุม จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะอากาศแปรปรวนสูง จังหวัดจึงได้จัดทำข้อมูลรายงานอากาศ และระบบเตือนภัยขึ้น