รายงานการประชุุม ครั้งที่ 8⁄2561 ประจำเดือน สิงหาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
21 ธนาคารออมสิน ระนอง X
22 ธนาคารกรุงไทย ระนอง X X X
23 ธกส. จังหวัดระนอง X
24 สภต.บางแก้ว X X X
25 สภต.ราชกรูด X
26 สภต.ปากน้ำ X X X
27 สภอ.สุขสำราญ X X X
28 สภอ.กะเปอร์ X X
29 สภอ.ละอุ่น X
30 สภอ.กระบุรี X X X
31 สภอ.เมืองระนอง X X X
32 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง X X X
33 สถานีเดินรถระนอง X X X
34 สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัด X X X
35 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ X
36 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X X X
37 หอการค้าจังหวัดระนอง X X X
38 เทศบาลเมืองระนอง X
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัด X
40 อำเภอสุขสำราญ X X X
21 to 40 of 138 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7