รายงานการประชุุม ครั้งที่ 10⁄2560 ประจำเดือน ตุลาคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
21 ธนาคารออมสิน ระนอง X X X
22 ศูนย์ดำรงธรรม X X X
23 ธนาคารกรุงไทย ระนอง X X X
24 ธกส. จังหวัดระนอง X X X
25 สภต.บางแก้ว X
26 สภต.ราชกรูด X X X
27 สภต.ปากน้ำ X
28 สภอ.สุขสำราญ X X X
29 สภอ.กะเปอร์ X X X
30 สภอ.ละอุ่น X X X
31 สภอ.กระบุรี X
32 สภอ.เมืองระนอง X
33 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง X X X
34 สถานีเดินรถระนอง X X X
35 สมาคมประมงระนอง X X X
36 สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัด X X X
37 ททท.ชุมพร X X X
38 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ X X X
39 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X X X
40 หอการค้าจังหวัดระนอง X
21 to 40 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8