รายงานการประชุุม ครั้งที่ 1⁄2561 ประจำเดือน มกราคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
21 ธนาคารกรุงไทย ระนอง X
22 ธกส. จังหวัดระนอง X X X
23 สภต.บางแก้ว X
24 สภต.ราชกรูด X
25 สภต.ปากน้ำ X
26 สภอ.สุขสำราญ X X X
27 สภอ.กะเปอร์ X X X
28 สภอ.ละอุ่น X
29 สภอ.กระบุรี X
30 สภอ.เมืองระนอง X
31 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง X X X
32 สถานีเดินรถระนอง X X X
33 สมาคมประมงระนอง X X X
34 สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัด X X X
35 ททท.ชุมพร X X X
36 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ X X X
37 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X X X
38 หอการค้าจังหวัดระนอง X
39 เทศบาลเมืองระนอง
40 องค์การบริหารส่วนจังหวัด X
21 to 40 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8