รายงานการประชุุม ครั้งที่ 11⁄2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง X
2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X X X
3 ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง X
4 ธนาคารออมสินฯ สาขาระนอง X
5 ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาระนอง X X X
6 สำนักงาน ธกส.จังหวัดระนอง X
7 สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดระนอง X X X
8 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X
9 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนอง X
10 ไปรษณีย์จังหวัดระนอง X
11 สนง.บริการลูกค้า กสท.ระนอง X X X
12 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดระนอง X
13 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง X
14 โทรศัพท์จังหวัดระนอง X
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง X
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง X X X
17 ททท.ชุมพร X X X
18 สำนักงานการกีฬาฯ จังหวัดระนอง X
19 ท่าเรือระนอง X
20 เทศบาลเมืองบางริ้น
1 to 20 of 145 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8