สิงหาคม 2011
พฤ อา
    ม.ค. »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archive for สิงหาคม, 2011

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

- หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.) 0016.5/ว 1737 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554
- คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (1) (2) (3)
- การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง

หนังสือ ที่ รน(บค.)0016.5/ ว 1736 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1/2554 (วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554)

การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

การสำรวจปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในภูมิภาค

หนังสือ ที่ รน (บค.)0016.5/ว 2096 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เรื่อง การสำรวจปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในภูมิภาค


penis enlargement pill

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้างประจำ

ระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.2554

 

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

1. ที่ กค 0428/ว44 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

2. ที่ กค 0428/ว36 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

3. ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

4. ที่ กค 0428/ว38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 1 (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 2 (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 3 (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานสนับสนุน (เอกสารแนบ)
- บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (เอกสารแนบ)