กุมภาพันธ์ 2020
พฤ อา
« ธ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Archive for the ‘พนักงานราชการ’ Category

การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

1. หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/22 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

2. ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

3. แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

4. ตัวอย่างไฟล์ excel การคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พนักงานราชการ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
- เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
- การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2554
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2554
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
- หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

3. หนังสือเวียนคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
- ที่ นร1008.5/23 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

4. หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง
- ที่ กค0406.4/ว69 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ


best anti-aging skin care