ขอความร่วมมือรณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีและต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ในโอกาสที่จังหวัดระนองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
คัดเลือกภาค 4 "แร่นองเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการแข่งขันจาก 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 5000 คน ...คลิกที่ภาพด้านบนเพื่อดาวส์โหลดภาพทำป้ายไวนิล..